Nechceme zdražovanie dát,

hovorov a SMS!

Ďakujeme všetkým signatárom petície! Za necelé dva týždne sme vyzbierali takmer 30 000 podpisov, z toho 23 944 v online petícií. Petičné hárky sme už odovzdali na Regulačný úrad.
Ďakujeme všetkým, ktorí s nami bojujú za zdravý konkurenčný trh!

Pripravovaná aukcia frekvencií však vyvoláva stále viac a viac otázok. Aj preto sme sa rozhodli, že sa ich budeme pýtať nahlas. Nielen my, ale aj bezmála 30-tisíc signatárov našej petície, občanov Slovenska, si zaslúži odpovede od kompetentných:

  1. Prečo sa Regulačný úrad tak náhli s aukciou, keď frekvencie sa budú môcť používať až od roku 2026 a sú tu dôvodné pochyby o tom, že výberové konanie nie je dobre pripravené?
  2. Prečo úrad pri tak dôležitej aukcii nedodržal štandardné postupy a podmienky výberového konania nekonzultoval s príslušnými inštitúciami Európskej únie?
  3. Prečo úrad riadne nevyhodnotil prvú verejnú konzultáciu k tejto aukcii, tak ako mu to ukladá zákon a aj jeho interné predpisy?
  4. Prečo úrad spektrum pre 4 operátorov krája iba na tri tretiny?
  5. Komu prospieva zmena zákona, na základe ktorej už na odvolanie predsedu Regulačného úradu nie je potrebná nadpolovičná väčšina poslancov ale stačí len rozhodnutie predsedu Národnej rady SR?

Ďalšia otázka už zajtra!