Nechceme zdražovanie dát,

hovorov a SMS!

Ďakujeme všetkým signatárom petície! Za necelé dva týždne sme vyzbierali takmer 30 000 podpisov, z toho 23 944 v online petícií. Petičné hárky sme už odovzdali na Regulačný úrad.
Ďakujeme všetkým, ktorí s nami bojujú za zdravý konkurenčný trh!

Pripravovaná aukcia frekvencií však vyvoláva stále viac a viac otázok. Aj preto sme sa rozhodli, že sa ich budeme pýtať nahlas. Nielen my, ale aj bezmála 30-tisíc signatárov našej petície, občanov Slovenska, si zaslúži odpovede od kompetentných:

 1. Prečo sa Regulačný úrad tak náhli s aukciou, keď frekvencie sa budú môcť používať až od roku 2026 a sú tu dôvodné pochyby o tom, že výberové konanie nie je dobre pripravené?
 2. Prečo úrad pri tak dôležitej aukcii nedodržal štandardné postupy a podmienky výberového konania nekonzultoval s príslušnými inštitúciami Európskej únie?
 3. Prečo úrad riadne nevyhodnotil prvú verejnú konzultáciu k tejto aukcii, tak ako mu to ukladá zákon a aj jeho interné predpisy?
 4. Prečo úrad spektrum pre 4 operátorov krája iba na tri tretiny?
 5. Komu prospieva zmena zákona, na základe ktorej už na odvolanie predsedu Regulačného úradu nie je potrebná nadpolovičná väčšina poslancov ale stačí len rozhodnutie predsedu Národnej rady SR?
 6. Prečo ak mal Protimonopolný úrad podozrenie na nedovolenú štátnu pomoc pri limite 25 MHz, tak pri limite vo výške 10 MHz už toto podozrenie nedeklaruje?
 7. Prečo Regulačný úrad pri menej dôležitých témach minul za ostatné dva roky na konzultačné služby viac ako 3 milióny, ale keď pripravuje kľúčovú aukciu na ďalšie dve desaťročia, ktorá má navyše štátu priniesť 100 miliónov eur, neosloví žiadnu renomovanú agentúru?
 8. Prečo regulačný úrad pri príprave aukcie neurobil dopadovú štúdiu, alebo ju minimálne nezverejnil vo svojej analýze?
 9. Prečo poslanci Národnej rady v rozpore s pôvodným zámerom Hegerovej vlády posilniť právomoci Regulačného úradu mu naopak jeho kompetencie oslabili?
 10. Prečo Regulačný úrad ponúkol trom starým operátorom zľavu 3 milióny, čím naopak štvrtého operátora a prípadného nováčika v aukcii ešte viac ekonomicky znevýhodnil?
 11. Prečo spochybňuje minister dopravy, ak hovorí, že žiadne zdražovanie mobilných služieb nehrozí, analýzu podriadenej organizácie, teda Regulačného úradu, ktorý hovorí vo svojej analýze presný opak?
 12. Prečo Regulačný úrad hovorí, že zvýhodňuje 4ku, keď v praxi robí presný opak?
 13. Skutočne považuje Regulačný úrad za lepšie riešenie tzv. národný roaming, než to, že by si operátor mohol vybudovať vlastnú sieť?
 14. Prečo, ak Regulačný úrad detailne zdôvodnil pri aukcii frekvencií v pásme 700 MHz využitie frekvenčných limitov, pri tejto aukcii podľahol nekompetentnému tlaku Protimonopolného úradu, ktorý spochybnil použitie frekvenčných limitov ako nedovolenú štátnu pomoc?
 15. Reprezentuje hovorkyňa Regulačného úradu jeho odborný názor, keď hovorí, že dostatočnú konkurenciu na trhu vedia zabezpečiť už traja operátori, čo je v rozpore s analýzou, ktorú úrad publikoval niekoľko týždňov predtým?
 16. Prečo ponúka Regulačný úrad 4ke ako dobre riešenie frekvencie v rozsahu 5 MHz, keď ide o technický a ekonomický nezmysel?
 17. Prečo mená kľúčových aktérov, ktorí sa  objavujú pri rozhodujúcich momentoch, keď Regulačný úrad zmenil svoj zámer s pripravovanou aukciou frekvencií, sú menami ľudí, ktorí ešte nedávno spolu pracovali pre jedného z uchádzačov v aukcii?
 18. Ako vznikol zásadný názorový prelom na Regulačnom úrade, keď sa z večera do rána zmenila filozofia pripravovanej tak, že zásadne zvýhodnila troch starých operátov na úkor nováčika na trhu.