Prečo hrozí zdražovanie cien volaní, dát a SMS? A dá sa tomu zabrániť?

Nie sú to žiadne plané zvesti a hoaxy. Dokonca aj štátny Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vo svojej nedávnej analýze hovorí, že v krajinách, kde funguje narušiteľ trhu (maverick), platia zákazníci za telekomunikačné služby v priemere o 17-21% menej. Takým narušiteľom je zvyčajne štvrtý operátor, ktorý v silnej konkurencii prichádza s nízkymi cenami. Na to samozrejme reagujú aj ostatní a ceny postupne klesajú pre všetkých.

Na Slovensku je takýmto narušiteľom jednoznačne 4ka, ktorá prišla na trh s nízkymi cenami a najmä veľkými dátovými balíkmi či paušálmi. Výsledok, cena za 1GB dát klesla od jej vstupu na trh z 13,2 eura na 1 euro. Nehovoríme to my, ale samotný regulátor – vďaka 4ke dnes platia menej všetci, teda aj zákazníci ostatných operátorov.

No a úrad v citovanej analýze hovorí ešte čosi, čo je menej príjemné. Bez mavericka na trhu ceny začnú stúpať. Ukazujú to skúsenosti z iných krajín, kde po zániku štvrtého operátora došlo k zvýšeniu cien od 22-27%.

Ak chcete vedieť viac o tom, ako 4ka pomohla znížiť ceny mobilný operátorov, prečítajte si článok Vďaka 4ka platia všetci menej.

Štát plánuje koncom roka 2023 novú aukciu frekvencií v pásmach 900 MHz a 2100 MHz. Prečo je táto aukcia dôležitá? Ide totiž na dlhý čas o poslednú možnosť dostať sa k frekvenciám, ktoré sú pre mobilného operátora kľúčové, aby mohol ďalej budovať sieť a skvalitňovať poskytované služby. Výsledky aukcie pomyselne rozdajú karty na minimálne dvadsať rokov.

Ak chcete vedieť, prečo sú frekvencie dôležité a ako funguje ich prideľovanie mobilným operátorom prečítajte si článok. Všetko, čo potrebujete vedieť o frekvenciách pre mobilných operátorov.

Táto aukcia je kľúčová práve pre mavericka – teda štvrtého operátora. 4ka totiž nemá žiadne frekvencie pod 1 GHz, nevie preto efektívne pokrývať vidiecke oblasti, ale ani napríklad neobývané úseky diaľnic a pod. Z aktuálne pridelených nižších frekvenčných pásiem majú všetky len traja starí operátori.

Pri vstupe 4ky na trh pritom štát jasne hovoril, že štvrtého hráča chce práve preto, aby vytvoril väčší tlak na znižovanie cien a na rýchlejší príchod nových technológií. Ale nikdy mu nevytvoril podmienky, aby mohol efektívne vybudovať svoju vlastnú sieť. Veď tretí hráč, O2 Slovensko, pri svojom štarte dostalo za menej peňazí viac frekvenčného spektra, vrátane frekvencií pod 1 GHz.

Pre viac informácií o tom, ako štartovala 4ka kliknite na článok Pri vzniku 4ky nestáli prajné sudičky.

Regulačný úrad dlhodobo konštatuje, že vďaka 4ke na Slovensku funguje trhové prostredie a Slováci platia za služby mobilného operátora menej. Núka sa porovnanie so susedmi. V Poľsku dravý nováčik Play radikálne znížil ceny. Predplatenú kartu s neobmedzenými volaniami, SMS a 150 GB si kúpite za necelých 15 eur. V Česku na trh štvrtého hráča nepustili, a dnes sú najdrahší v celej Európskej únii.

Aj predseda úradu Ivan Marták viackrát povedal, že v záujme nižších cien a dobrých služieb pre bežného zákazníka chce 4ke pomôcť udržať sa na trhu. A tak to vyzeralo aj koncom minulého roka, keď regulátor po prvý raz načrtol, ako by mala aukcia vyzerať.

Dražiť sa bude 7 blokov pásma, čo je číslo nedeliteľné 4 tak, aby sa dali frekvencie rovnomerne rozdeliť medzi štvoricu mobilných operátorov. A preto pôvodne úrad chcel uprednostniť toho, kto nemá nič – teda žiadne frekvencie pod 1 GHz. Dorovnal by tak pomery na trhu a vytvoril podmienky pre rovnocennú súťaž.

Od decembra 2022 do leta 2023 sa ale zjavne čosi udialo a úradníci zmenili názor. Koncom augusta 2023 zverejnili dokument, ktorý už žiadne podobné tzv. spektrálne limity neobsahuje. V praxi to môže znamenať, že veľkí nadnárodní operátori môžu poľahky jediného slovenského hráča ak nie vytlačiť z trhu, tak minimálne mu značne skomplikovať život. Na dlho bude totiž odkázaný na využívanie ich sietí v národnou roamingu miesto toho, aby si sám mohol a mal na čom vybudovať plnohodnotnú vlastnú sieť.

Prečítajte si tiež článok Ako úrad mienil a potom zas menil v prospech tých veľkých, ak chcete vedieť viac.

Z čoho vyplýva táto schizofrénia úradu? Na jednej strane deklaruje záujem o zachovanie 4. operátora a posilnenie konkurenčného prostredia. Na strane druhej potichu, zrejme pod vplyvom politikov a lobistov, zmení pravidlá aukcie presne naopak.

Možno je len náhodou, že sa tak deje v čase, keď politici na poslednej schôdzi pred predčasnými voľbami zmenou zákona oslabili nezávislosť úradu. Kým doteraz mohol jeho šéfa odvolať len parlament, teda nadpolovičná väčšina poslancov, od septembra je jeho osud v rukách predsedu NR SR. Rozumej o osude šéfa zo zákona nezávislého regulátora už nerozhoduje väčšina volených zástupcov v pléne, ale jediný človek.

Ak chcete vedieť, ako štát sám seba pripravil o možnosť regulovať trh mobilných operátorov, určite si prečítajte článok Politici vykastrovali nezávislosť telekomunikačného úradu.

Je zaujímavé, že zmena, ktorá oslabila nezávislosť regulátora v tak dôležitej oblasti ako sú telekomunikácie a poštové služby, prebehla živelne a v zmesi legislatívnej ľudovej tvorivosti ani nevyvolala vážnejšiu diskusiu. Alebo to bol zámer?

Žiaľ, dôsledky budú s vysokou pravdepodobnosťou znášať občania a ich peňaženky.